تور آلانیا ویژه تیر 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/04/29 ساعت حرکت: 02:30 فری‌برد
 • IKA
 • GZP
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/04 ساعت حرکت: 22:15 فری‌برد
 • GZP
 • IKA
مدت سفر : 03:00 Economy

هتل ها

 • 2 تخته (هرنفر)
  40,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  58,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  88,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  99,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  101,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  87,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  104,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  88,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  95,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  45,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  109,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  45,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  95,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  45,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  95,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  45,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  125,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  47,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  77,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  136,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  49,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  80,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  130,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  51,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  81,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  118,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  81,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  120,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  52,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  84,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  122,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  52,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری