تور آنتالیا 6شب ویژه تیر 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/23 ساعت حرکت: 02:30 فری‌برد
 • IKA
 • GZP
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/23 ساعت حرکت: 05:00 فری‌برد
 • GZP
 • AYT
مدت سفر : 01:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/29 ساعت حرکت: 07:30 فری‌برد
 • AYT
 • GZP
مدت سفر : 01:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/29 ساعت حرکت: 20:50 فری‌برد
 • GZP
 • IKA
مدت سفر : 03:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  57,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  98,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  48,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  118,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  49,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  118,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  50,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  75,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  123,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  52,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  79,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  131,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  54,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  82,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  137,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  55,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  84,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  131,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  56,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  88,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  143,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  58,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  99,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  172,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  64,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  100,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  159,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  64,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  105,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  183,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  67,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  108,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  150,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  68,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  108,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  150,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  112,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  198,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  70,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  118,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  164,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  120,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  214,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  74,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  124,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  173,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  76,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  125,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  175,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  77,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  169,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  256,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  99,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  179,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  286,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  104,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  193,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  356,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  110,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  217,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  384,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  122,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری