تور کوالالامپور ویژه تابستان 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/22 ساعت حرکت: 11:25 ایرعربیا
 • IKA
 • KUL
مدت سفر : 07:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/30 ساعت حرکت: 03:15 ایرعربیا
 • KUL
 • IKA
مدت سفر : 07:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,710,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,540,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  47,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  38,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,610,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  49,970,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  38,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  50,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  38,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  64,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  53,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  38,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  66,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  53,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  38,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,070,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  55,070,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  38,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,075,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  55,075,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  38,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,660,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  70,070,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  56,550,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  38,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  56,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  38,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,560,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  87,230,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  64,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  38,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  91,660,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  76,280,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  111,370,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  62,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  38,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  77,530,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  114,070,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  77,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  38,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری