تور آنتالیا 6 شب ویژه مرداد 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/04/05 ساعت حرکت: 04:55 ترکیش
 • IKA
 • ADA
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/04/05 ساعت حرکت: 00:00 ترکیش
 • ADA
 • AYT
مدت سفر : 00:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/11 ساعت حرکت: 00:00 ترکیش
 • AYT
 • ADA
مدت سفر : 00:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/11 ساعت حرکت: 23:00 ترکیش
 • ADA
 • IKA
مدت سفر : 03:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
محله : Antalya
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  89,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  103,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  96,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  106,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  110,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  113,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  115,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  74,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  106,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  89,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  158,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  92,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  128,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  93,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  137,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  99,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  170,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  131,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  217,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  141,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  259,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  165,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  280,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  196,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  369,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  307,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  592,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری