تور ترکیبی روسیه ویژه شب های سفید1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/04 ساعت حرکت: 06:40 نوردویند ایرلاینز
 • IKA
 • SVO
مدت سفر : 04:20 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/04 ساعت حرکت: 00:00 نوردویند ایرلاینز
 • SVO
 • LED
مدت سفر : 01:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/12 ساعت حرکت: 08:30 نوردویند ایرلاینز
 • LED
 • IKA
مدت سفر : 04:40 Economy

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  70,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  56,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  36,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  57,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  36,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  74,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  60,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  39,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  80,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  99,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  79,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  39,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری