تور آنکارا 3شب بهار 1403

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/02/23 ساعت حرکت: 08:00 ماهان
 • IKA
 • ESB
مدت سفر : 02:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/02/26 ساعت حرکت: 11:45 ماهان
 • ESB
 • IKA
مدت سفر : 02:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,530,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,330,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,480,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,780,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,380,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,780,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,580,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,300,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری