تور لنکاوی+سنگاپور+کوالالامپور 10 شب نوروز 1403

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/01/04 ساعت حرکت: 11:55 سلام ایر
 • IKA
 • MCT
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/04 ساعت حرکت: 17:00 سلام ایر
 • MCT
 • KUL
مدت سفر : 03:45 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/04 ساعت حرکت: 00:00 .
مدت سفر : 00:00
تاریخ حرکت : 1403/01/15 ساعت حرکت: 00:00 ایر آسیا
 • LGK
 • SIN
مدت سفر : 01:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/15 ساعت حرکت: 12:30 سلام ایر
 • SIN
 • MCT
مدت سفر : 07:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/15 ساعت حرکت: 16:30 سلام ایر
 • MCT
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  109,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  133,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  109,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  92,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  114,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  143,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  114,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  94,490,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  121,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  157,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  121,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  95,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  131,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  182,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  131,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  99,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  137,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  190,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  101,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  139,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  194,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  139,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  101,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  140,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  209,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  140,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  102,990,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری