تور بانکوک+پاتایا+کوالالامپور (12شب) نوروز 1403

این تور منقضی شده است

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  83,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  95,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  83,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  79,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  84,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  97,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  84,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  80,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  86,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  101,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  86,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  81,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  91,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  112,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  91,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  84,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  94,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  118,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  94,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  86,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  97,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  125,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  97,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  88,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  100,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  131,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  100,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  90,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  105,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  141,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  105,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  93,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  111,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  154,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  111,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  97,990,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری