تور آنتالیا ویژه نوروز 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/01/09 ساعت حرکت: 10:30 ساوث ویند
 • IKA
 • ADA
مدت سفر : 02:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/09 ساعت حرکت: 00:00 ساوث ویند
 • ADA
 • AYT
مدت سفر : 01:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/15 ساعت حرکت: 23:55 ساوث ویند
 • AYT
 • ADA
مدت سفر : 01:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/15 ساعت حرکت: 00:00 ساوث ویند
 • ADA
 • IKA
مدت سفر : 03:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,979,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
محله : Antalya
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,031,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,225,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,159,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,895,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,344,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,963,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,363,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,767,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,493,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,249,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,811,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,089,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,770,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,571,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,488,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,536,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  77,437,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,405,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,841,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,807,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  89,821,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,420,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  97,042,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  80,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  121,903,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  49,465,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  88,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  125,835,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  54,088,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  92,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  138,546,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  48,385,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  102,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  147,513,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  52,405,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری