تور 8 شب سریلانکا ( کلمبو کندی بنتوتا ) نوروز 1403

این تور منقضی شده است

هتل ها

تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  87,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  62,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  55,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  88,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  63,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  57,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  75,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  91,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  64,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  57,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  78,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  96,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  66,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  58,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  81,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  102,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  68,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  59,700,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  83,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  105,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  70,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  59,700,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  84,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  104,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  70,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  59,700,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  95,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  122,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  75,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  63,600,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری