تور کوالالامپور+لنکاوی 7 شب تابستان 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/15 ساعت حرکت: 11:55 ایرعربیا
 • IKA
 • MCT
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/23 ساعت حرکت: 09:00 ایرعربیا
 • MCT
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  67,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  55,470,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  73,480,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  56,260,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  74,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  64,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  57,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  77,220,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  64,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  57,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,030,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  87,760,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  67,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  57,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,030,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  87,760,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  57,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  71,140,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  90,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  67,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  57,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  76,040,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  99,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  58,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  78,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  103,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  70,660,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  58,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  81,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  110,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  58,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  82,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  112,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  76,860,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  59,120,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  102,760,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  153,230,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  62,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری