تور کرابی+پوکت 9 شب بهار 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/06 ساعت حرکت: 15:25 فلای دبی
 • IKA
 • DXB
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/06 ساعت حرکت: 01:40 فلای دبی
 • DXB
 • KBV
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/15 ساعت حرکت: 23:00 فلای دبی
 • KBV
 • DXB
مدت سفر : 04:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/15 ساعت حرکت: 07:10 فلای دبی
 • DXB
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  67,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  58,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  70,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  65,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  58,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  69,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  58,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  75,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  69,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  59,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  76,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  69,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  59,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  805,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  69,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  60,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  82,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  73,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  61,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  85,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  75,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  61,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  88,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  73,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  62,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  74,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  92,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  74,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  63,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  79,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  102,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  79,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  65,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  83,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  115,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  83,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  66,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  93,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  132,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  93,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  71,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری