تور کوالالامپور+لنکاوی ویژه زمستان 1402

این تور منقضی شده است

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  41,790,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  58,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  42,390,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  50,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  42,690,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  51,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  43,290,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  68,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  56,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  43,790,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  76,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,390,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  80,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  59,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,690,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  84,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  61,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,290,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  85,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,290,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  87,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  63,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  89,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  90,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  101,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  70,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  46,390,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  88,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  136,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  88,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  48,790,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری