تور مسکو + سن پترزبوگ مهر 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/07/07 ساعت حرکت: 00:00 معراج
 • IKA
 • svo
مدت سفر : 03:40 Economy
تاریخ حرکت : 1402/07/13 ساعت حرکت: 00:00 معراج
 • svo
 • IKA
مدت سفر : 03:40 Economy

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,990,000 تومان
  نوزاد
  10,990,000 تومان
توضیحات : 2 گشت
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,990,000 تومان
  نوزاد
  10,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  57,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,990,000 تومان
  نوزاد
  10,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  58,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,990,000 تومان
  نوزاد
  10,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,990,000 تومان
  نوزاد
  10,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  66,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  45,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,990,000 تومان
  نوزاد
  10,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  45,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,990,000 تومان
  نوزاد
  10,990,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری